Falkenbergs kommun väljer eSumIT

Kort om Falkenbergs kommuns organisation:

Kommunen är till för sina invånare. Den ser till så att skolor, äldreomsorg, gator, hälsoskydd, idrottsanläggningar och mycket annat fungerar. Cirka 3.000 personer är anställda av Falkenbergs kommun. Därtill kommer flera hundra som arbetar i företag vars verksamhet finansieras med kommunala skattepengar, främst inom vård och omsorg.

Varför valde Falkenbergs kommun eSumIT:

För att effektivisera och digitalisera kommunens användarhantering med behörigheter, roller o s v. Framförallt avslutande och gallring av användare som ligger kvar och skvalpar alltför lång tid efter att de har slutat sin anställning. eSumIT verkar vara ett utvecklingsbart system där CoreIT lyssnar på nya idéer och omvandlar dem till verklighet. Med en ny personuppgiftsförordning på intågande innebär det skärpta krav på hantering av personuppgifter och eSumIT ska hjälpa oss att ha ett aktuellt register för system/integrationer och vilka personuppgifter som behandlas i respektive system.

Angela Gardelin
IT-enheten Falkenbergs kommun

Falkenbergs kommun

Vill du veta mer om eSumIT kan du klicka här: www.esumit.se