Falkenbergs kommun väljer eSumIT

falkenberg esumit

Kort om Falkenbergs kommuns organisation: Kommunen är till för sina invånare. Den ser till så att skolor, äldreomsorg, gator, hälsoskydd, idrottsanläggningar och mycket annat fungerar. Cirka 3.000 personer är anställda av Falkenbergs kommun. Därtill kommer flera hundra som arbetar i företag vars verksamhet finansieras med kommunala skattepengar, främst inom vård och omsorg. Varför valde Falkenbergs […]