Molntjänster

Placera hela eller delar av ditt företags viktigaste IT-funktioner i en effektiv, säker, övervakad och skalbar miljö med hjälp av våra driftstjänster.

Vi ger ditt företag lösningar för allt från webbhotell och säker epost till att vi driver hela er servermiljö i vår serverhall.

Molntjänster - Outsourcade driftstjänster

Vi kallar dessa tjänster ”lokala molntjänster”, outsourcade driftstjänster eller funktionstjänster.

Det går ut på att du som kund tar del av en befintlig lösning där vår dialog tillsammans fokuserar på det funktionsbehov ni har snarare än på teknikdetaljer.

Vi utökar ständigt vårt utbud av funktionstjänster eller paketerade lösningar.

Exempel på några av våra driftstjänster är:

  • Serverhosting / Co-Location
  • Office 365
  • Applikationsdrift
  • Serverövervakning
  • Hosted Exchange
  • Hosted Antivirus
  • Hosted Webb & DNS


Samtliga av dessa tjänster bygger på att du som kund betalar utifrån nyttjandet och kan växa eller minska i omfattning över tid. Du tar del av en stor lösning men betalar utifrån ditt nyttjande.
Vi designar varje kunds unika lösning var för sig snarare än att presentera en färdig lösning för alla. Kontakta oss för ytterligare dialog.

Hosting CoreIT

För mer information om molntjänster kontakta

ÖRNSKÖLDSVIK

CoreIT Jim Rönnlund