Produktförsörjning & Licenser

Vår roll är att hjälpa din organisation att bygga upp en effektiv plattform för IT-miljön.

Detta genom att föreslå och förse dig med rätt produktlösningar samt att dessa hanteras på rätt sätt.

Produktförsörjning

Vi hjälper dig att få en bra hantering av den hårdvara- och mjukvara som behövs i er miljö. Detta sker till exempel genom att standardisera, där vi har lösningar för att definiera behov, analysera produktalternativ och skapa rutiner för hantering och förvaltning.

Vi jobbar med de ledande aktörerna för att säkerställa att vi har tillgång till rätt information samt att vi kan lösa även de tuffaste kraven.

Vi står alltid på din sida i dialog med leverantören. De olika leverantörerna såsom HP, Lenovo, Fujitsu etc har alla olika upplägg för så kallade ramavtal/huvudavtal/biddar etc och beroende på vilka volymer det handlar om samt hur ni som kund vill avropa kan det finnas fördelar i att välja rätt upplägg.

Personlig rådgivning

Vår drivkraft är att jobba nära dig som kund och kunna agera rådgivare i alla lägen. Vanligtvis tillsätter vi en leveransansvarig som därmed har en övergripande kunskap om din miljö.

Vår roll är att vara kunden behjälplig som bollplank eller tolk vid allt inom IT, oavsett om det har med våra direkta åtaganden att göra eller inte.
Givetvis stöttar vi våra dig som kund med aktiv ”avtalsbevakning” på allt som rör IT-plattform, detta oavsett om det är vi som levererat lösningarna från start eller inte.

Ett område som oftast kräver lite mer arbete är kring licenshantering. Se mer på vår undersida om detta område.

Licenser >>

För mer information om produkter kontakta