eSumIT-nyheter

Vårdbolaget TioHundra AB väljer eSumIT för rollbaserad behörighetshantering

Kort om TioHundra AB:

TioHundra AB bedriver den verksamhet som tidigare drevs av kommunen (omsorg) och landstinget (sjukhus, vårdcentraler, psykiatri med mera). Vårdbolaget ägs till lika delar av Stockholms läns landsting och Norrtälje kommun.

CoreIT och TioHundra AB har ingått ett joint venture avtal med inriktning på att utveckla eSumIT till det system som fyller de kundunika behov som TioHundra har på flödeshantering av rollbaseradebehörigheter för system och kringutrustning.  
Tanken är att eSumIT ska hantera hela behörighetshanteringsflödet från anställningsavtalet via alla förändringar fram till att tjänsten avslutas. Hela processen ska kunna drivas, följas och kvalitetssäkras via eSumIT.

Varför valde TioHundra AB eSumIT:  

“Vi har länge letat efter en produkt som kan förenkla processen med olika behörigheter för olika system vid nyanställning av personal eller byte av uppdrag. TioHundra AB har ca 2300 årsarbetare och en hel del timvikarier med många skiljaktiga verksamheter och många olika system som kräver behörigheter. Detta leder till mycket administration och uppföljning av cheferna. Vi tror och hoppas att eSumIT, tillsammans med oss, kan hjälpa oss att effektivisera denna process.”

Royne Gustavsson
IT-enheten, TioHundra AB

tio100 logga