Risk- & sårbarhets­analyser

Ett av marknadens mest flexibla och kraftfulla verktyg

IT-miljön hos företag växer snabbt och utökas ständigt med nya system och funktioner och det kan vara svårt att på egen hand hålla sig uppdaterad gällande vilka säkerhetsbrister som finns. CoreIT erbjuder risk- och sårbarhetsanalyser som bygger på lösningar från HOLM Security.

Få en helhetsbild av företagets säkerhet genom schemalagda rapporter av er infrastruktur och en detaljerad riskbedömning av er IT-säkerhet. Tjänsterna tillhandahåller alla funktioner som behövs för att enkelt och effektivt kunna upptäcka, bedöma, prioritera och åtgärda sårbarheter.

Automatiska genomsökningar

Riskbaserad prioritering

Fullständig täckning

Det går att välja olika former av uppsättning för att täcka upp olika former av risk­exponeringar, de två först­nämnda varianterna nedan avser skanning från insidan medan webbskanning avser att identifiera risker och sårbarheter som kan nås från externt håll.

System- och nätverksskanning

Systemet skannar automatiskt och kontinuerligt företagets nätverk och system för att identifiera sårbarheter. Nätverksskanningen upptäcker bland annat sårbarheter som är relaterade till gammal mjukvara, exponerade tjänster och funktioner, felkonfigurerade system och svaga lösenord. Tjänsten kartlägger dessutom automatiskt ert nätverk för en tydlig överblick över företagets alla system.

Agentskanning

Många företag har personal som arbetar på distans vilket naturligtvis gör säkerhetsarbetet mer komplext. Med ett system från HOLM Security får ni insyn i organisationens mobila enheter, inklusive bärbara datorer, och kan identifiera sårbarheter utan behov av autentisering. Agenten kräver minimala resurser och kommunikation sker via proxy vilket innebär att internetåtkomst inte krävs.

Agenter distribueras ut via era GPO:er eller ert nuvarande verktyg för att distribuera mjukvara. Agentskanning används för att få insikt i risker bland mobila enheter och kritisk infrastruktur. Även om en enhet byter IP-adress internt (DCHP) kommer enheten att omfattas av skanningen.

Webbapplikationsskanning

Nya säkerhetsrisker upptäcks ständigt och under bara en månad upptäcks tusentals nya sårbarheter. För att hålla webbapplikationen säker har HOLM Security tagit fram ett system som automatiskt och kontinuerligt skannar webbapplikationerna och API:er för att hitta svaga lösenord, bristfällig kod, felkonfigurerade system, exponerad systeminformation och personuppgifter. Systemet hanterar alla typer av webbapplikationer oavsett om de är offentliga, lokala eller intranät.

Identifierad sårbarhet

När en ny sårbarhet upptäcks, eller en förändring i systemet sker, skickas ett meddelande omedelbart ut. I det fall systemet identifierar en sårbarhet, där CoreIT har till uppdrag att också åtgärda problemet, skickas larm till CoreITs SOC (Security Operations Center) för vidare analys. Beroende på sårbarhetens allvarlighetsgrad vidtar CoreIT åtgärder snarast möjligt alternativt att kunden informeras för vidare dialog gällande typ av åtgärd. Kunden får även regelbundna rapporter på identifierade sårbarheter samt att vid driftsmöten/leveransmöten följs de sårbarheter som identifierats upp för dialog om åtgärder.

Kontakta oss

För mer information om risk- och sårbarhetsanalyser

ÖRNSKÖLDSVIK

CoreIT Jim Rönnlund