Servicedesk & Support

Vår Servicedesk är välbemannad med kunnig personal som hjälper dig snabbt och effektivt.

Våra supporttjänster används av allt från stora företag med 100-tals anställda över hela världen till små lokala. Vi kan ge precis det stöd som passar din organisation och dina IT-användare.

Supportverktyg

Med en vardag där våra kunder är spridda över hela världen i olika tidszoner behövs verktyg och rutiner för att alltid kunna fjärrstyra och även larmfunktioner till oss när vår hjälp behövs. Detta oavsett om det gäller arbetsplatser, servrar, skrivare, nätverk eller annat.

ITIL

Vi arbetar enligt ITIL (IT Infrastructure Library), vilket är en vedertagen praxis för drift, underhåll och styrning av IT. Ett ramverk hur man ska göra för att få service och support att fungera så bra som möjligt till lägre kostnader och ökad kvalitet i leveranser till dig som kund.

  • Ärendemottagning sker via webb, telefon eller e-post.
  • Loggning och beskrivning av ärendet i ärendehanteringsystemet.
  • Initial analys och problemlösning.
  • Initiering av fördjupad problemanalys där så krävs.
  • Samverkan med stödfunktioner avseende både hårdvara och mjukvara.
  • Information till användaren om problemstatus samt uppföljning och återrapportering.

Lösningen för både stora och små organisationer

Oavsett vilken IT-struktur din organisation har i dagsläget är detta en lösning för dig som vill ha en pålitlig och effektiv support med hög tillgänglighet.

Vår helpdesk kan vara er 1st line, 2nd line eller bara “bollplank”. Vi blir era medarbetares naturliga kontaktlänk när det gäller frågor som rör IT-support.

Supporttjänster CoreIT 2

För mer information om support­tjänster kontakta