NyttIT
Välkommen till CoreITs vlogg NyttIT. Här kommer vi att prata om spännande teknik som kan komma att påverka vardag och yrkesliv. Vi kommer att gå igenom olika ämnen i avsnitten och ge en inblick i vad framtidens teknik kan innebära.

Avsnitt

AI och ChatGPT

Första avsnittet i vår vlogg handlar om AI och ChatGPT. Hur påverkas vi redan idag och vad vi kan förvänta oss i framtiden?

Se avsnittet »