Säkerhetsgenomgång Microsoft 365

Erbjudande till dig som har en lösning som sorteras in under Microsoft 365 portföljen

Omvärlden förändras hela tiden och Microsoft för regelbundet in nya lösningar och möjligheter i deras plattform. Mycket av det som tillförs har fokus på säkerhet i lösningen då hotbilden hela tiden förändras.

Det vi och Microsoft ser är att det sker mer och mer sofistikerade försök att komma åt ditt företags data, då allt i form av fejkade e-post och intrång. En hel del av det Microsoft tillför i M365-plattformen syftar till att höja skyddsnivån, däremot är det mesta av detta ”inaktivt” som standard och upp till varje företag att välja om det skall aktiveras.

Vi vill i och med denna Säkerhetsgenomgång erbjuda er en översyn av er nuvarande säkerhetsstatus för att kunna ge konkreta råd på vad som kan eller bör göras ytterligare.

microsoft 365 cybersecurity

SÄKERHETSGENOMGÅNGEN INKLUDERAR:

  • Genomgång av uppsättning och status för era webbdomäner som används för M365
  • Genomgång av säkerhetsläge i M365
  • Rapport på nuläget inklusive ”score-rapport” på hur ni ligger till
  • Konkreta förslag på hur ni kan höja er säkerhetsnivå samt vad det innebär
    – Här kommer vi även att ge förslag på administrativa åtgärder för hur ni skall hantera större betalningar etc, inget verktyg kan skydda totalt så bra interna rutiner behövs.

TEKNISKA FAKTA:

Det vi kommer att beröra är bland annat detta:

  • Audit-settings
  • Password-policy/settings
  • SPF, DKIM, DMARC, MFA, ATP (Azure Advanced Threat Prevention)
  • Digital-ID etc.

ÖVRIGT

Då Microsoft kontinuerligt gör föränd-ringar i sin plattform kommer vi att återkomma kontinuerligt med förslag på eventuella förändringar framöver.

Vill du veta mer om säkerhet? Kontakta:

CoreIT Jan Hägglund