"DIN IT-MILJÖ - VÅR KÄRNVERKSAMHET"

Vision

Vi ska ha nöjda kunder och vara en IT-partner i världsklass.

Affärsidé

Vi ska erbjuda tjänster och lösningar inom IT med syftet att effektivisera kundens kärnverksamhet. Vi vill att din IT-miljö ska ge mervärde som inte stjäl resurser från kärnverksamheten.

Med rätt kunskap och erfarenheter kan våra IT-konsulter ge rätt stöd och leverera rätt lösning.
CoreIT erbjuder IT-relaterade tjänster med målsättning att skapa nöjda kunder genom att leverera IT som fungerar!