MDM – Mobile device management​

Säkra mobila enheters uppkoppling i företagsmiljön ​

Mobila enheter såsom mobiler och surfplattor blir allt mer uppkopplade mot företagens nätverk och resurser. Då dessa enheter har tillgång till i princip samma data som företagsdatorer, men finns i en mer riskutsatt miljö, är det av stor vikt att skapa strukturer och verktyg för att hantera och styra vad dessa enheter ska få komma åt.

MDM lösning

Vår tjänst avser att centralt kunna konfigurera, hantera och skydda företagets mobila enheter och att säkerställa att innehåll och uppkoppling sker på ett säkert sätt.

Säkerhet & Kontroll

Underlätta för användaren

Kostnadskontroll

Varför använda MDM?

Nyttan med att hantera mobila enheter med hjälp av MDM är stor och har lite olika infallsvinklar.

Säkerhet och kontroll

 • Kravställa att t ex lösenkod måste vara aktiverad.
 • Möjlighet att tvinga enheten till att krypteras.
 • Möjlighet att spärra vissa appar från att kunna användas/köras.
 • Möjlighet att spåra, låsa och rensa enheten om den stjäls.

Underlätta för användaren 

 • Möjlighet att installera/paketera företagsapplikationer.
 • Möjlighet att skjuta ut genvägar.
 • Möjlighet att skjuta ut inställningar för WI-FI, VPN och E-post.

Kostnadskontroll

 • Inventering och kontroll på hårdvara.

Onboarding av enheter och behörighetsnivåer

Hur en enhet introduceras i MDM-systemet avgör även till vilken grad behörigheter och kontroll kan ske. Optimalt är att nya enheter köps på ett sätt att de per automatik kommer in i MDM-systemet (Apple DEP och Android Zero Touch) men även befintliga enheter kan anslutas genom att användaren klickar på en länk de får via e-post eller SMS. Utöver detta finns det även viss funktionalitet som fungerar olika mellan Apple och Android.

Vid uppstart av tjänsten kommer vi att gå igenom er kommande mobilpolicy samt hjälpa till att hitta en bra grundnivå för säkerhet och kontroll utifrån era förutsättningar.

I tjänsten ingår:

 • Uppdatering av enhetens operativsystem.
 • Löpande underhåll av aktiverade funktioner.
 • Administration av aktiverade tjänster.
 • Övervakning av enheter.

Jag vill veta mer om telefoni