Datasäkerhet & Antivirus

Maximera den digitala säkerheten med ett prisbelönt endpoint-skydd.

På grund av den ökade digitaliseringen är datasäkerhet viktigare än någonsin för alla typer av företag, stora som små. Främst handlar det om att skydda känslig information och förhindra att ett virus eller en hacker kan komma åt informationen.

Förebygga

Ett förebyggande arbete för att skydda känslig information

Upptäcka

I ett tidigt skede upptäcka ett hot

Åtgärda

Effektivt avvärja ett pågående hot

Digital säkerhet genom ESET virusskydd

Det är idag vitalt att säkra företagets mobiltelefoner, surfplattor, datorer och filservrar. ESET PROTECT är en heltäckande säkerhetslösning som passar företag av alla olika storlekar.

Du köper endast det antal licenser du behöver för nuvarande enheter, det är nämligen enkelt att komplettera med fler licenser om behov uppstår. Du kan också överföra en giltig licens till en annan dator eller plattform, utan att behöva köpa en ny licens.

ESET logo

Endpoint-skydd

Installeras på alla enheter och är utvecklat för att upptäcka skadlig aktivitet samt förhindrar cyberattacker.

Filserversäkerhet

Skyddar företagets data genom ett avancerat realtidsskydd.  

Molnbaserad kontroll

En samlad vy med översikt av alla användare, hot och objekt som placerats i karantän.

ESET PROTECT - Antivirusskydd för företag ​

I tjänsten ingår
 • Antiviruslicens för servrar, datorer, surfplattor och smartphones.
 • Uppdateringar av antivirusmönster.
 • Larmhantering och kontroll av larm.
 • Justering av licensfilen avseende antal enheter som skall/kan hanteras.
 • Nya versioner av antivirusklienten ingår, det vill säga paketering och utskjutning till enheterna
Utökat Antivirusskydd
 • Har ditt företag behov att ett utökat antivirusskydd finns det fler funktioner och komponenter att aktivera och konfigureras. Vissa av dessa funktioner kan ta mer prestanda från enheten och där prestanda/nytta måste vägas mot varandra.
 • Exempel på komplement till ESET PROTECT Entry kan vara ett behov av ett skydd mot skadlig kod (t ex virus/trojan/mask), då isoleras datorn från nätverket om den inte kan raderas med automatik. Andra funktioner kan vara behov av att sidor om våld, spel eller liknande blockeras från åtkomst.

  Här kan vår expertis vara till hjälp och vi guidar dig naturligtvis till rätt nivå av skydd.

Kontakta oss

Aktiverade funktioner från start
 • LiveGrid – Molntjänst som ESET kommunicerar med för att få bättre realtidsskydd.
 • Shared Local Cache – Medför att scanning av exakt samma filer (primärt OS och applikationsfiler) generar en HASH så att inte flera datorer skannar samma fil när den redan identifierats som ren.
 • Host-based Intrusion Prevention System (HIPS) – Identifierar “onormalt beteende” på en enhet och stoppar det som upptäcks.
 • Advanced Memory Scanner – Övervakar processer som maskeras eller krypteras i arbetsminnet, när dessa processer slutligen avkodas i systemminnet aktiveras denna skanner direkt.
 • Exploit Blocker – Övervakar tillämpningar, vars säkerhetshål brukar kunna utnyttjas (webbläsarprogram, dokumentläsarprogram, e-postprogram, Flash, Java m.fl.).
 • Ransomware Shield – Tekniken övervakar och utvärderar alla program som körs utifrån deras beteende och rykte. Den är utformad för att upptäcka och blockera processer, vars beteende påminner om utpressningsprogram.
 • Firewall – Lokal brandvägg aktiverat på enheten (servrar exkluderade).
 • Network Attack Protection (IDS) – Skydd mot nätverksattacker är en utökning av brandväggstekniken med förbättrad detektering av kända sårbarheter på nätverksnivå.
 • Botnet protection – Upptäcker skadlig kommunikation som används av botnät och identifierar samtidigt de skyldiga processerna.
 • Web AV/Filtering – Skannar websidor efter skadlig kod.
 • Antiphishing – Molntjänst som blockerar kända webbplatser som används till ”Phishing” för att stjäla information.

För mer information om ESET Antivirus kontakta

ÖRNSKÖLDSVIK

CoreIT Jim Rönnlund

STOCKHOLM

CoreIT Filip Mårtensson