Partnerskap och certifieringar

CoreIT är certifierad och registrerad partner hos de viktigaste leverantörer inom hela IT-området.

Detta borgar för att vi har leverantörernas förtroende att leverera kompletta lösningar och produkter.

Certifieringstester

De flesta partnerskap kräver omfattande tester och verifikationer av kunskap och erfarenheter.