Bergs kommun väljer eSumIT

Varför Bergs kommun valde eSumIT:

Vi har under många år sökt efter ett bra system som ska kunna effektivisera rutinerna kring anställningsprocessen och det som har med den enskildes anställning att göra med allt vad det innebär med kontohantering, behörighetsbrickor, mobiltelefoner och övrig utrustning som hör till. Att ett avslut eller en förändring av anställningen kan ske på ett strukturerat och säkert sätt för att därigenom bringa ordning och reda i alla led.

Om Bergs kommun

Bergs kommun har ett exceptionellt spritt boende och är den kommun i Sverige som enl. SCB:s statistik har lägsta andelen tätortsboende med 31% mot riksgenomsnittet på 85%.
Antalet innevånare är ca 7100 invånare, befolkningstätheten är med detta cirka 1,3 innevånare per km2 vilket kan jämföras med riksgenomsnittet på ca 21,6 innevånare per km2.
Fjällområdena i väster är synnerligen attraktiva för besökare och här blomstrar turismen i områden som Klövsjö, Storhogna, Åsarna, Ljungdalen och Gräftåvallen.

Staffan Lidén
IT-chef Bergs kommun

Berg liggande samisk RGB35mmuppl150