Systemutveckling

Systemutveckling för oss betyder all verksamhet som omfattar skapandet av anpassade och av IT-mjukvaror.

Systemdesign, systemering, databassystemering, programmering, UI-design, kodgranskning, test, distribution, dokumentation, utbildning och förvaltning.

Missa inte att företag kan få bidrag upp till 30.000 kr för skräddarsydda appar och system under pandemin!

Anpassa eller skapa nytt?

När du vill effektivisera ditt företags verksamhet och standardsystemen inte räcker till, då hjälper vi dig att skapa nya skräddarsydda system eller anpassa, samt bygga ut och integrera befintliga funktioner.

Överväg om ett system som byggs exakt för ditt företags behov har fördelar jämfört med att ändra organisationen och anpassa er verksamhet till ett färdigt system.

Vi arbetar tillsammans med dig som kund, gärna under hela processen – från då behovet ska konkretiseras till dess att lösningen är installerad och personalen ska utbildas.

Vad bygger vi?

Allt från affärskritiska system hos stora globala företag, till små system som gör vardagen enklare och effektivare

 • Administrativa stödsystem, informations- och datapresentationssystem.
 • Appar och mobilutveckling
 • Digitaliseringsprojekt
 • SharePoint-utveckling och andra Intranät, dokumenthantering, projektadministration.
 • Integrationer, BizTalk, Visma, Pyramid, SAP, AX
 • Webbdesign och grafik
 • Inbyggda system
 • Automation

Exempel på vanliga lösningar

Produktkonfigurator, orderprocess, offertgenerering, produktkalkylator, transportbokning, kundportal, intranätlösningar, underhållsrapportering, tidredovisning, ärendehantering, avvikelsehantering, callcenter/ringlista, orderspecifikation, elektroniska blanketter, datainsamling/analys/digitalisering, webbshop, dokumenthantering, planering.

Vi bygger system till alla möljiga brancher och segment. Industri, Tjänst, Offentlig sektor, föreningar.

Produkter
Ett antal produkter har tillkommit som avknoppningar till kunduppdrag, eller interna system som utvecklats och blivit säljbara produkter. Dessa kan levereras som de är eller fungera som idégrund och anpassas vidare.

 • eSumIT – On-/offboarding med processer för system, utrustning och användare
 • LetsDoIT – Veckans rutiner, Vad, När, Hur, Vem
 • HelpIT – Ärendehantering
 • CupOnline – Hantering av resultat för turneringar inom framför allt lagsporter ungdom.

Mer om några av Våra färdiga system/produkter beskrivs här

Systemutveckling CoreIT 4

Verktyg och metoder

De verktyg vi framför allt använder är:

 • Microsoft Visual Studio .NET
 • Javascript framework, Angular, Vue
 • Microsoft SQL Server
 • Microsoft SharePoint
 • Integrationer med BizTalk, Exchange, Active Directory, Office, Affärssystem
 • Microsoft Azure DevOps används för att erhålla en säker och effektiv källkodshantering och en smidig projektstyrning med hantering av mål, uppgifter, åtgärder, test m.m.
 • Excel, Access, MySql, MongoDB

Certifieringar

Våra programmerare har förutom gedigna systemutvecklingserfarenheter och certifieringar också praktiska erfarenheter från produktionsmiljöer, kvalitetsarbete, planering och administration.

För mer information om systemutveckling kontakta