Sala kommun väljer eSumIT

Sala Kommun väljer efter noggrant övervägande eSumIT som sitt behörighetshanteringssystem.

eSumIT är ett rollbaserat administrativt verktyg med beställarfunktion för både system som objektshantering.
Med objektshantering menas alla viktiga resurser som den anställde behöver, allt från mobiltelefoner, passersystem, nycklar, drivmedelskort, utbildningar mm.
eSumIT stora styrka är att hela flödet hanteras från anställning via alla förändringar till avslut allt med en dokumenterad kedja där varje händelse loggas (bra vid revisioner).

Arbetet underlättas avsevärt för ex.

Personaladministratörer (Beställare av nya tjänster)
Systemägare/Systemadministratörer 
IT-administratörer

eSumIT står för “Equipment, System and User Management”

Vill du veta mer om eSumIT:
Ta kontakt med CoreIT
Anders Forsberg
Tel 0720-50 39 59 eller anders.forsberg@coreit.se

www.esumit.se