eSumIT visas upp på eFörvaltningsdagarna

eSumIT på eFörvaltningsdagarna

eFörvaltningsdagarna är Sveriges största konferens och mötesplats för de som berörs av IT-stödd verksamhetsutveckling inom offentlig förvaltning.

Därmed känns det passande att CoreIT medverkar på konferensen med en egen monter för vårt system eSumIT.

eSumIT är ett system som effektivt kan förenkla behörighetshantering, beställarrutiner, åtkomstkontroll och registervård.
Läs mer på www.esumit.se.

Vill du veta mer om konferensen kan du läsa mer på http://eforvaltningsdagarna.se/