Julkalender på Facebook

Följ julkalendern på Facebook där CoreITs webbkunder bjuder på fina erbjudanden, varje dag under advent.

Julkalendern hittar du här>>.