100.000 ärenden i HelpIT

HelpIT är ett ärendehanteringssystem som tillsammans med CoreITs Servicedesk-funktion hjälper kunder med generellt IT-stöd, IT-beställningar, support och uppföljning av ärenden.

HelpIT-tårta

Idag passerades 100 000 serviceförfrågningar i HelpIT vilket är värt att fira med tårta!

HelpIT används av CoreITs servicedesk, men också som en tjänst där t.ex. företagens egna IT-avdelningar använder HelpIT för sina ärenden, som löses internt eller eskaleras då behov av konsulttjänster behövs.

Förutom problem- och incident-hantering är en stor del av ärendena ändringar, projekt och planerade aktiviteter i IT-systemen, som med hjälp av HelpIT får uppföljning och organisation.

 

Är du intresserad av hjälp och support kring er IT-miljö, läs mer om CoreITs supporttjänster här eller kontakta Jim Rönnlund, tel 0660-729 
29, jim.ronnlund@coreit.se