Julkalender på Facebook

Följ julkalendern på Facebook där CoreITs webbkunder bjuder på fina erbjudanden, varje dag under advent. Julkalendern hittar du här>>.