eSumIT version 1.4 lanserad

Vi är glada att kunna meddela att ytterligare funktionalitet tillförts till eSumIT.

eSumIT

eSumIT är en produkt som avser att stödja din organisations hantering av system, tillgångar samt anställdas behörigheter till dessa. Programmet underlättar system- och registervård med rutiner för t.ex. nyanställningar.

Ny version

Senaste version 1.4 har följande tilläggsfunktioner:
• Funktionalitet för att flytta/byta tillhörighet på användare
• Funktionalitet för informationsspridning till berörda vid förändringar av en användares tillhörighet/anställningsdatum
• Förbättrad mallhantering för e-post med möjlighet att infoga systemvariabler

Lär mer om eSumIT på www.esumit.se.