Vi har fått brev från skolan i Jimba, Kenya, med uppdateringar om hur skolprojektet som vi är med och stödjer genom Hoppets Stjärna fortlöper.

De har nästan slutfört bygget av den nya matsalen och är färdiga med toalettbyggnaden som rymmer hela 14 toaletter.

 

 

Jimba nya klassrum 1

Här ska fyra klassrum inrymmas.

Väggarna är resta men mellanväggar och taket återstår att göra. De hoppas att byggnaden med de nya klassrummen ska vara klara innan vårterminen börjar för att få plats med alla eleverna.

De har också målat den gamla skolbyggnaden i en glad, ljusblå färg som kommer möta barnen när de kommer tillbaka efter jullovet.

Jimba toalettbygget 2 Toaletterna är klara och kommer att tas i bruk när nästa termin startar.

Jimba har för närvarande 436 elever och förväntas bli strax över 500 elever efter årsskiftet då de utökar med en sjundeklass för att kunna ge barnen i området ännu mer utbildning.

Utöver det har de påbörjat byggnationen av en ny byggnad som skall innehålla fyra nya klassrum.

Jimba nymålat Nymålad skola.

Just nu är de i stort behov av skolbänkar, de har bara 100 stycken just nu men skulle behöva 150 fler. Eftersom varje skolbänk rymmer två elever skulle de klara sig bra med 250 skolbänkar. Vi fortsätter stödja Jimba. Vill du också vara med, läs mer på Hoppets Stjärna.