Skolprojekt i Jimba, Kenya

Vårt engagemang för barn och ungdomar sträcker sig utanför Sveriges gränser. Vår önskan är att alla barn ska få chans till en utbildning oavsett var man bor.

På landsbygden utanför kuststaden Mombasa i Kenya ligger byn Jimba. Här driver Hoppets Stjärna ett skolprojekt för över 300 elever. Behovet av fler utbildningsplatser gör att just nu pågår där en omfattande om- och utbyggnad av skolområdet med bland annat skolkök, toaletter, fler klassrum och en lekplats.

Genom vår insats har de påbörjat bygget av skolkök vilket de väl behöver.

Jimba 3

Arbetet med skolmatsalens väggar pågår.

Jimba 4

Läs mer om Hoppets Stjärnas företagserbjudanden >