Strandbergs Industrier väljer CoreIT

Ny IT-plattform byggs upp

Strandbergs Industrier har valt CoreIT som IT-partner.
I samband med övertagandet tas tillfället i akt att bygga upp en ny IT-plattform för företaget.

Strandbergs väljer att använda CoreITs lokala ServiceDesk som first-line för alla IT-relaterade ärenden. Utöver det larmsätts all kritisk utrustning och övervakas av CoreIT.

”Då Strandbergs är inne i en expansiv fas med ny etablering föll det sig naturligt att se över sin IT-plattform. Att de valde oss och våra driftstjänster för sin framtida IT är mycket uppskattat”.

Hemsida i CoreCMS
I samband med den nya IT-plattformen har även Strandbergs hemsida uppdaterats och lagts in i CoreCMS. http://www.osiab.se/