Kontorsvarhuset effektiviserar sin IT-miljö

Implementerar såväl VMware, Citrix som Altiris Client Management System.

Kontorsvaruhuset har tillsammans med CoreIT tagit fram en virtuell lösning och samtidigt övergått till Citrix miljö för applikationsdistribution. Kontorsvaruhuset beräknar genom denna lösning att halvera sina kostnader för el och kyla i sitt datacenter.

Kontorsvaruhuset är i en expansiv fas med flertalet nyetableringar som skett under en längre tid. I och med detta krävs att åtgärder görs i den centrala serverdriften. 

Även på klientsidan beräknas motsvarande besparingar, detta i form av kortare uppstartstider och avancerade energisparfunktioner.

Kontorsvaruhuset har insett att rätt använd IT kan vara ett medel att miljöanpassa sin verksamhet och bidra till en lägre miljöpåverkan rent allmänt. Detta samtidigt som det ger förbättringar för användarna samt en lägre totalkostnad för företaget.

”Den nya plattformen som nu införts ligger helt i linje med Kontorsvaruhusets miljöfokus. Samtidigt får vi förutsättningar till en kostnadseffektiv drift” säger Arne Öberg, IT-chef på Kontorsvaruhuset.

För mer information, kontakta:
Stefan Sondell, kundansvarig CoreIT, tel 0660-729 18, e-post stefan.sondell@coreit.se