Örnfrakt effektiviserar sin IT-miljö

Ytterligare ett företag bygger virtuellt med hjälp av CoreIT…
 
Örnfrakt har anlitat CoreIT för att effektivisera sin IT-miljö. Målet är att minimera sina driftskostnader samt att ytterligare höja
driftsäkerheten. I lösningen nyttjas den allra senaste tekniken för att uppnå högsta möjliga utfall. Lösningen består av hårdvara från HP samt mjukvara från VMware, Vizioncore och 2X.

Systemlösning av virtuella servrar som baseras på VMware.
 
På Örnfrakt skapar vi en serverplattform baserat på VMwares mjukvara, detta ger möjligheten att flera servrar delar på samma hårdvara samt att både resursutnyttjandet samt tillgängligheten blir högre.

För Örnfrakts del innebar detta att investera i en ny server samt att en redan befintlig server byggdes ut. Servrarna kopplas därefter till en gemensam disklagringsyta.

I den nya miljön sätts bland annat dubbla Windows Terminal Servers upp för distribution av applikationer.  Dessa lastbalanseras via 2X Load Balaner. 
 

Backuplösning till disk
 
Backup av de virtuella servrarna hanteras med hjälp av Vizioncores vRanger Pro samt i övrigt Symantec Backup Exec.
Backupmiljön består av en backupserver med separat disklåda (2,5 Tb utrymme) där samtliga backuper lagras.
Ny backuprutin sätts upp vilken omfattar ”backup till disk” vilket ger såväl kortare backuptider, enklare hantering av filåterläsning samt en lägre kostnad då färre backupband krävs.  Utöver det minskas den manuella hanteringen med byte av band etc. 
 

Mer information

För mer information, kontakta Stefan Sondell på 0660-729 18.