Nordic Flanges – Nytt stödsystem

CoreIT:s webbaserade system för avvikelser och tillbud implementeras.

Nordic Flanges – Partnerkund
Nordic Flanges är sedan tidigare en partnerkund till CoreIT och drar i och med detta nytta av vårt samlade utbud av stödsystem och har nu valt att implementera Avvikelse/Tillbud.

Nordic Flanges har under många år jobbat fokuserat med kvalitetsinriktat arbete och vissa delar av verksamheten är ISO9001-certifierade via DNV.

För att ytterligare förbättra sitt kvalitetsarbete samt att underlätta för samtliga berörda har man nu valt att införa detta
stödsystem.

Systemet hanterar allt ifrån inrapportering, åtgärdsuppföljning och statistik och kan användas av både medarbetare, kvalitetsansvarig, avdelningsansvariga samt även certifieringsorgan.

Systemet skall framförallt användas för avvikelser och tillbud i syfte att hitta felkällor, förbättringsmöjligheter samt
utvecklingsområden. Utöver det finns även möjlighet att hantera interna/externa revisioner, myndighetstillsyn samt målarbete.

CoreIT är glada att fått förtroendet från Nordic Flanges i detta…

För mer information, kontakta:
Jim Rönnlund, tel 0660-729 29