Microsoft Kommundesign 4.0

CoreIT kvalar in som en av få leverantörer till MSKD 4.0

MSKD 4.0 

MSKD har funnits i många år och är sedan november 2009 uppe i version 4.0.

CoreIT har sett det som viktigt att tidigt säkerställa att kunna leverera lösningar som möter kraven och förväntningarna i version 4.0.

Vi är säkra på att tidigare MSKD-kommuner inser nyttan med att uppgradera samt att fler och fler övriga kommuner inser
fördelen i att ansluta sig till en stor massa av standardiserade, kostnadseffektiva och tillförlitliga kommunplattformar.

CoreIT välkomnar Microsofts MSKD 4.0 som säkerställer en framtidssäker plattform och ser fram emot att få hjälpa
ett flertal kommuner att växla från att fokusera på att lösa problem till att förekomma problem och därigenom bli en attraktiv kommun värdig det nya sekelskiftet.

Se mer information om MSKD-certifierade leverantörer.

<