Flytt av Gullbergs IT-miljö

IT-plattform flyttades från Ängelholm till Örnsköldsvik för Kontorsvaruset Gullbergs

CoreIT har genomfört en flytt av Gullbergs centrala IT-miljö

I samband med sammanslagningen av Kontorsvaruhuset i Norrland samt Gullbergs IT-miljöer har CoreIT stöttat i ett flyttprojekt av större slag.

40 servrar

Under månadsskiftet augusti/september genomfördes en flytt av dryga 40-talet servrar från Ängelholm till Örnsköldsvik samt att hela kommunikationsplattformen för Gullbergs 25 butiker styrdes om till en gemensam knutpunkt för Kontorsvaruhuset Gullbergs.
Själva flytten föregicks av en rigorös planering vilket även visade sig i slutresultatet. Flytten planerades utföras från Torsdag kväll fram till och med måndag morgon, men redan på lördagenlördagen var merparten av systemen uppe. Detta gjorde att vi under söndagen kunde påbörja vissa förbättringsåtgärder som att virtualisera några av de äldsta fysiska servrarna. 

Vid denna typ av omfattande förändringar där ett flertal oförutsedda händelser kan inträffa, säger Stefan Sondell. Utifrån detta var det oerhört skönt att se att arbetet flöt på väl samt att t ex den diskkrasch som tidigt upptäcktes efter upptransport av utrustningen löstes omedelbart.

Citat från kunden under söndag kväll då arbetet med att verifiera funktionaliteten med butikerna pågick: 
”Jag tänkte bara meddela att vi nu anser att flytten är genomförd och slutförd.
Vi har fått OK från samtliga butiker och allt verkar fungera. 
Jag vill också passa på att tacka er för ett fantastiskt bra jobb, ni har verkligen gett allt i denna flytt. Utan vårt otroligt fina samarbete hade detta inte varit möjligt.
Ni är alla en viktig resurs för oss och en riktig tillgång för Kontorsvaruhuset Gullbergs.”

För mer information, kontakta Stefan Sondell, tel 0660-729 18 eller stefan.sondell@coreit.se.