Knightec säkrar upp

Ny brandväggsplattform implementeras med Clavister

Clavister-plattform införs för säker kommunikation

Knightec har genomfört en upphandling avseende sina behov av brandväggs- och kommunikationslösning. Upphandlingen omfattade samtliga av Knightecs 10 orter i Sverige.
Den lösning man eftersökte skulle omfatta ett centralt övervakningsverktyg, integrerad licenshantering samt även kunna möta dagens krav på IPv6, länkar på över 100Mbit och möjlighet till applikationsfiltrering och detektering.

CoreIT gav ett anbud baserat på Clavisters säkerhetsprodukter som ansågs väl kvalificerade för kravspecifikationen. Utöver det erbjöds ett helhetsåtagande för design och implementation av lösningen med en efterföljande utbildning/workshop för att säkerställa att Knightec har relevant kunskap om lösningen för vidare förvaltning.

CoreIT har ett mångårigt samarbete med Clavister och är glada över att säkra upp ännu en kund med deras lösningar.

För mer information, kontakta Roger Forsberg, tel 0660-729 33 eller roger.forsberg@coreit.se.