Fenix Outdoor intranät i SharePoint

CoreIT levererar Sharepoint-lösning för Fenix Outdoor-koncernens intranät. Fenix Outdoor är ägare av bland annat varumärken
som Fjällräven och Naturkompaniet.

Intranät i SharePoint 2010
Fenix Outdoor-koncernen är i behov av en samlingsyta för intern information, nyheter, instruktioner etc. Efter viss utredning om lämplig lösning föll valet på CoreIT som partner och Microsoft SharePoint som plattform.

CoreIT stöttar Fenix Outdoor med uppbyggnad av grundfunktioner för intranät som installation, grafisk anpassning,
dokumenthantering och rättighetsfunktioner. Intranätet integreras med Active Directory för behörighetsadministration.

Användarutbildning
Förutom att CoreIT stöttar i uppbyggnad av intranätplattform hanteras även utbildningar för deras intranätadministratörer.
För vardera bolag eller avdelning skall möjlighet finnas att skapa en egen ”site” eller ”projekt” på intranätet där varje sådant initiativ föregås av en handhavandeutbildning.