Ny driftskund – ACAD

Stockholmsbaserade ACAD väljer CoreIT

ACAD – Acoustic Consulting and Design
ACAD är ett akustikkonsultbolag med högsta kompetens genom hög akademisk utbildning, lång erfarenhet och brett praktiskt kunnande.
 
ACAD har valt CoreIT som driftspartner. Valet föll på CoreIT till stor del utifrån vårt sätt att hantera klientplattformar/arbetsplatstjänster. Detta var speciellt viktigt då ACAD har en flora av komplexa applikationer för aktustikberäkningar, mätning och beräkning av buller och vibrationer etc. Det är då av yttersta vikt att samtliga akustiker
jobbar med samma versioner samt har en enkel tillgång till de applikationer som behövs för varje enskilt projekt. 

Standardiserade arbetsplatser
CoreIT har byggt upp en standardiserad arbetsplats för ACAD med en hög automation av såväl installationer, patchningar och uppdateringar.
 
Jim Rönnlund, CoreIT: “Vi tycker denna affär var extra kul för oss att vinna, då ACAD inte hade relationer till oss eller Örnsköldsvik i övrigt. Här får vi ett lysande exempel på hur våra tjänster kan levereras helt på distans samt en rolig utmaning i att möta ACADs högt ställda krav.”
 
För mer information, kontakta Roger Forsberg, tel 0660-729 33 eller Roger.forsberg@coreit.se.