CoreIT stärker upp på bred front från Systemutveckling, Teknikavdelning till Servicedesk och Kundansvariga.

Rekryteringen gör vi bl.a. genom att anställa hemvändare från Stockholm, kompetens från grannkommuner men även ungdomar som kommer direkt från IT-utbildningar och serviceyrken.

I och med denna rekrytering så säkerställer CoreIT att vi även fortsättningsvis kan ge våra kunder en bra service/support med hög kvalitet, kunna utöka våra lokala molntjänster samt erbjuda våra kunder smarta och kundanpassade system.

Är du intresserad av vad CoreIT kan erbjuda ert företag?

Kontakta Jim Rönnlund, tel 0660-729 29 så kan han berätta mera.

Är du intresserad av att arbeta hos CoreIT?
Kontakta Jörgen Nilsson, tel 0660-729 23, så kan han berätta mera eller läs mer här.

På bilden ser du på övre raden fr. v. Anders Forsberg, Per Eriksson, Robin Elfving och Oscar Croon. Nedre raden fr. v. Tobias Stenberg, Martin Sjödin. Saknas på bild gör Robin Eriksson Selin.