Bergs kommun väljer eSumIT

Bergs Kommun 2

Varför Bergs kommun valde eSumIT: Vi har under många år sökt efter ett bra system som ska kunna effektivisera rutinerna kring anställningsprocessen och det som har med den enskildes anställning att göra med allt vad det innebär med kontohantering, behörighetsbrickor, mobiltelefoner och övrig utrustning som hör till. Att ett avslut eller en förändring av anställningen […]