Våra tjänster

Med Let'sDoIT får du ordning på veckans alla rutiner

Då jobben är tidsbestämda och personanpassade får ni den struktur som behövs men även möjlighet till flexibilitet att flytta uppdraget. Involvera personalen för en bättre arbetsfördelning kollegorna emellan, öka samarbetet och arbeta som ett lag. Allt detta kan analyseras och förbättras så ni kan fokusera på Er verksamhet.

Let'sDoIT skärmklipp Dagligvaruhandel

Let’sDoIT är ett system som tydligt och enkelt visar

VAD SKA GÖRAS
NÄR UPPGIFTEN SKA GÖRAS
VEM SOM SKA GÖRA UPPGIFTEN
HUR UPPGIFTEN SKA GENOMFÖRAS

Let'sDoIT är ett flexibelt verktyg som kan anpassas just efter din verksamhets struktur.

Retail

  • Digitalt driftschema
  • Missa aldrig mer en deadline
  • Fördela arbetsuppgifterna mellan kollegorna
Let'sDoIT skärmklipp Butik

Dagligvaruhandel

  • Detaljerat driftschema så rätt uppgifter görs på rätt tid
  • Minska svinnet genom att bli påmind om avdelningens uppdrag
  • Nå ut med relevant information till rätt avdelning
Let'sDoIT skärmklipp Dagligvaruhandel

Kontor

  • Sprid snabb information till hela kontoret eller direkt till en kollega
  • Skippa lösa lappar och Post-IT
  • Strukturera upp kontorets ansvarsområden, ex så enkelt som kökets städschema
Let'sDoIT skärmklipp Kontor
Let'sDoIT skärmklipp Kontor