Samarbete mellan Rote Consulting AB och CoreIT

Rote och CoreIT har etablerat ett samarbete baserat på en gemensam uppfattning att administrativa stödsystem inte skall komplicera utan underlätta och stödja verksamheter.

Rote har under 27 år arbetat med försvar, myndigheter, landsting och kommuner. Rote har konsultresurser över hela landet med hög verkningsgrad från start. Ledstjärnan är och har varit att lära, förstå och sedan hjälpa dessa kunder med drift, underhåll och förändringsarbete.

Rote har under åren arbetat i kommuner med införande av outsourcing av IT-drift, samt införande av administrativa stödsystem. Vidare har Rote varit involverade i ett flertal projekt med syfte att digitalisera delar av den kommunala verksamheten.

Rote har även framgångsrikt infört ramverk för säker personuppgiftshantering inom ett flertal företag och myndigheter, baserat på EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Rote har även medverkat till flertalet införanden av integrerade ledningssystem som omfattat informationssäkerhet och processer samt verktyg för styrning och uppföljning av åtkomst (behörigheter).

Samarbetet med CoreIT utgår från att Rote är väl insatta i kommunala regelverk, lagstiftning, kommunal organisation samt en insikt i var CoreIT systemlösningar gör nytta i den kommunala verksamheten.