Analyser och design av trådlösa nätverk

Med nya avancerade verktyg och välutbildade medarbetare erbjuder CoreIT analyser av trådlösa nätverk och kan göra täckningskartor osv. Vi hjälper er att designa ert trådlösa nätverk på bästa sätt både avseende accesspunkternas placering och konfiguration eller att felsöka ert nätverk om ni upplever prestanda- eller täckningsproblem.

ekahau

 

 

Vi använder bl.a. Ekahau Site Survey Pro (ESS) inklusive tillägget Spectrum Analyzer för att på bästa sätt kunna stötta våra kunder. Ekahau har det mest använda och kanske det bästa Wi-Fi planeringsverktyget på marknaden..

Vad är ESS?

ESS är en mjukvara som hjälper till att planera, mäta och analysera existerande och nya Wi-Fi nätverk – snabbt och på rätt sätt!!

Tack vare tillägget Spectrum Analyzer kan vi se andra störningskällor än enbart wifi.

Det viktiga är att ha ett rätt dimensionerat Wi-Fi planeringsverktyg. Att kunna göra mätningar snabbare, att enkelt kunna läsa Wi-Fi data och att snabbt och korrekt kunna göra en rapport. Allt detta får du med ESS. I ett nötskal kan du:

 • automatiskt läsa CAD fil data för att snabbare göra en rätt dimensionerad Wi-Fi plan.
 • få support för flera Wi-Fi adapters för att snabbare göra Wi-Fi mätningar.
 • göra äkta 3D planering. Kolla hur Wi-Fi signalerna tränger igenom till en annan våning.
 • planera för kapacitet. ESS tar i beaktande antalet användare, planerar inte endast signalstyrkan.
 • enkelt och snabbt göra kundanpassade rapporter eller enkla standardrapporter med endast några klick.
 • Frequency Monitoring.

Vad kan CoreIT stötta med?

Vi har lång erfarenhet av att designa, felsöka och drifta trådlösa nätverk och kan hjälpa dig med alla delar av detta.

 • Design och ritning över accesspunkters placering
 • Spektrumanalys för att identifiera störningskällor samt få råd om hur undvika dessa
 • Uppsättning och konfiguration av miljö
 • Hantering av enklare eller mer sofistikerade gästnätslösningar
 • Drift och support

Vill ni inte ha egen utrustning för detta kan ni köpa vår funktionstjänst ”Hosted WLAN” där vi tar ett helhetsåtagande till en fast kostnad per månad.

Kontakta oss för mer information