Tjänster via stadsnätet

CoreIT levererar punkt-till punkt.

CoreIT har tecknat samarbetsavtal med Övik Energi avseende kommunikation inom stadsnätet.
Upplägget förenklar och förbättrar servicen genom att erbjuda så kallade punkt till punkt-förbindelser.

CoreIT ger dig möjligheten att renodla din kommunikationsmiljö samt få en hög tillförlitlighet tack vare stadsnätets stabilitet.
Dessutom enkelhet där CoreIT blir avtalsägare med möjlighet att samfakturera förbindelsen tillsammans med övriga tjänster.

Behovet av denna typ av lösning har ökat mer och mer i och med att många kunder väljer att förlägga sin driftstjänst till CoreIT.
Då blir tillförlitligheten och kapaciteten på kommunikationen en viktig faktor.

För mer information, kontakta Roger Forsberg, tel 0660-729 33 eller roger.forsberg@coreit.se.