Unicus och CoreIT samarbetar för kvalitet och inkludering

Unicus samarbete med CoreIT

Unicus och CoreIT tecknade under 2018 ett samarbetsavtal som innebär att testkonsulter från Unicus testar varje release av systemet eSumIT som CoreIT utvecklar och säljer på den nordiska marknaden. För Unicus är det ett viktigt steg mot att släppa in ännu fler personer med Asperger på arbetsmarknaden. För CoreIT innebär det en möjlighet att höja […]

Alenius Inc.

alenius utvald2

Mitt i prick, säger Agnetha på Alenius Inc. om sin nya hemsida! När Alenius Inc. firade sitt 20-års