Unicus och CoreIT samarbetar för kvalitet och inkludering

Unicus och CoreIT tecknade under 2018 ett samarbetsavtal som innebär att testkonsulter från Unicus testar varje release av systemet eSumIT som CoreIT utvecklar och säljer på den nordiska marknaden. För Unicus är det ett viktigt steg mot att släppa in ännu fler personer med Asperger på arbetsmarknaden. För CoreIT innebär det en möjlighet att höja kvalitén på systemet till sina kunder samtidigt som man också tar socialt ansvar. 

”För oss på CoreIT är samarbetet med Unicus positivt på flera sätt. Oberoende tester innebär en kvalitetsstämpel för systemet, men det är också ett sätt för oss att arbeta med socialt ansvarstagande på ett väldigt konkret sätt. Samtidigt som vi höjer kvalitén på vårt system bidrar vi till att öppna dörren till arbetsmarknaden för personer som har aspergers,” säger Per Eriksson som arbetar som projektledare på CoreIT.

Samarbetet med CoreIT gör det möjligt för konsulter som gör sin inledande praktik på Unicus att träna på skarpa case, vilket naturligtvis upplevs som mer meningsfullt för individen. Då systemtest av den här typen är platsoberoende innebär det att Unicus, när fler samarbeten etablerats, även kan erbjuda arbete till personer som av olika anledningar inte kan sitta ute hos kund.

”Eftersom både nya och erfarna konsulter på Unicus kommer att arbeta med att testa eSumIT kommer fler ögon än de CoreIT faktiskt betalar för att titta på systemet. Vår konsultchef Malin Allard, som sköter kunddialogen och jobbar nära våra testare, är också en viktig del av leveransen,” säger Anders Barnå, vd på Unicus.

”CoreIT är ett bolag som går före på flera sätt. Dels att de ser vikten av att arbeta strukturerat med test för att höja kvalitén på sin produkt, dels i sitt stora samhällsengagemang. Tillsammans skapar vi nytta för deras kunder och bidrar till ett minskat utanförskap”, fortsätter Anders.

För mer information kontakta:

Anders Barnå på Unicus: 070-935 10 63, anders@unicus.no
Per Eriksson på CoreIT: 073-940 4326, per.eriksson@coreit.se