CoreIT bygger ut

CoreIT har under en längre tid haft en stor tillströmning av nya kunder samt utökning av våra åtaganden på befintliga kunder. Detta ger att driftsmiljön byggs ut ytterligare. Utbyggnaden sker helt parallellt med den befintliga driften vilket gör att befintliga kunder inte skall märka av några störningar. Investeringarna beror bland annat på en ökad efterfrågan på co-location […]