CoreIT bygger ut

CoreIT har under en längre tid haft en stor tillströmning av nya kunder samt utökning av våra åtaganden på befintliga kunder.

Detta ger att driftsmiljön byggs ut ytterligare. Utbyggnaden sker helt parallellt med den befintliga driften vilket gör att
befintliga kunder inte skall märka av några störningar.

Investeringarna beror bland annat på en ökad efterfrågan på co-location från företag som inte vill investera i egen driftshall. 
Utifrån att CoreIT har en bra infrastruktur med skalskydd, vaktrondering, avbrottsfri kraft inklusive dieselagreggat, kyla, kameraövervakning etc ges kunder ett effektiv och säkert sätt förlägga sin IT-utrustning här.