Säker e-post

Säkra inkommande och utgående e-post mot virus och spam

Att ha bra säkerhetsrutiner kring företagets e-post är idag en nödvändighet. Bristande hantering kan orsaka stora skador för företaget eftersom e-post är en enkel väg in för en inkräktare som vill stjäla information. Med ett spamfilter skyddar du effektivt e-post mot virus och spam.

Virusskydd

E-post med identifierad skadlig kod/virus tas bort

Spamskydd

E-post identifierade som spam tas bort

Karantän

E-post som möjligen kan vara spam förs till karantän

Spamfilter

Tjänsten avser mailtvätt för inkommande och utgående trafik där all e-post passerar via CoreITs lösning för filtrering av spam, virus och annan skadlig programvara. Genom en lättanvänd konsol får du överblick över samtlig e-post som passerats genom krypteringen samt möjlighet att skapa egna tillåt- och blockeralistor.

Tjänsten innefattar:

  • Licens per skyddad postlåda
  • Central plattform för specificerade domäner
  • Stöd till användaren vid frågor om e-post i karantän
  • Stöd till användaren vid frågor om e-post som saknas (ej levererats)
  • Lägga till avsändare i listor för tillåt som användaren vill få, men som skyddet av någon anledning stoppat

E-postsäkerhet – Specifikation

Tjänsten baseras på lösning från Halon där “Multi-tier spam, Phishing, Virus and ransomware protection” ingår från leverantörerna Cyren och Sophos.

Utöver det har vi inkluderat teknik för “IP & Content dataset protection” från leverantören Spamhaus Technology som är integrerad i lösningen.

Syftet är att skapa ett flertal olika lager av skydd då alla leverantörer ligger i olika fas i vad de upptäckt för kända hot för tillfället.

Kontakta oss