Tele2 – Tisdag den 26/11 mellan 21.00 och 22.00

Tele2 kommer att utföra en mätning på sin utrustning tisdag den 26/11 mellan 21.00 och 22.00. Under tiden som mätningen pågår, som kan vara upp till fem minuter, så blir det ett avbrott i trafiken mot Internet som påverkar vissa funktioner hos CoreIT.

Tele2 will do a measurement on their equipment on Tuesday 26 /11 between 21:00 -22:00 CET .During the measurement that can be up to 5 minutes there will be a brake of the internet connection. That can effect some services at CoreIT.