Internetavbrott 18-19 oktober

Natten mellan den 18 och 19 Oktober kommer Tele2 att uppgradera en router i sitt nätverk som en del i det arbete som görs för att kunna erbjuda bättre kapacitet och tillgänglighet på CoreIT’s internetanslutning. Uppgraderingen kommer att innebära ett avbrott på Internettrafik om upp till 30 minuter någon gång mellan 01.00 och 03.00. Mindre störningar kan förekomma fram till 06.00 samma natt.

During the night between October 18 and 19, Tele2 will upgrade a router in their network as a step in the ongoing effort to offer Internet connectivity at CoreIT with better capacity and availability. The upgrade will cause loss of Internet connectivity for up to 30 minutes between 01:00 and 03:00. Smaller interruptions in the service could occur up to 06:00 the same night.