Tele 2 underhållsarbete / Tele 2 maintnance work 19 februari 2020

Tele2 kommer att utföra underhållsarbete i sitt nätverk onsdag den 19 februari mellan 04.00 och 06.00. Arbetet kommer att orsaka ett kort avbrott för de flesta av de internettjänster som CoreIT tillhandahåller. Tjänster med redundans påverkas inte.

Tele2 will perform maintenance work in their network on Wednesday February 19 between 04:00 and 06:00. The work will cause a short interruption for most of the Internet services that are provided by CoreIT. Redundant services will not be affected.