Servicefönster

Servicefönster avser den tid då leverantören kan utföra planerade underhållsåtgärder på avtalade funktioner och tjänster. Driftstopp i samband med planerat arbete under servicefönster klassificeras ej som driftstopp utifrån SLA.

CoreIT har ett inplanerat servicefönster 1 gång i månaden, från fredag kl: 21:00 till lördag kl: 06:00. Normalt infaller servicefönstret den 3:e fredagen varje månad.
De flesta servicefönster har liten påverkan på våra kunders miljöer.

Om en större påverkan är planerad under detta tidsintervall (längre sammanhängande avbrott) kommer det att informeras särskilt angående detta från CoreIT ServiceDesk. Har du frågor gällande kommande servicefönster t.ex. hur det kan påverka din verksamhet/IT-miljö är du välkommen att ta kontakt med ServiceDesk på 0660-72999 eller helpit@coreit.se.

Planerade servicefönster för 2021

Servicefönster 2021    (kl 21.00-06.00)
Januari2021-01-15
Februari2021-02-19
Mars2021-03-19
April2021-04-16
Maj2021-05-21
Juni2021-06-18
JuliChangestopp
Augusti2021-08-20
September2021-09-17
Oktober2021-10-15
November2021-11-19
December2021-12-17

Ett servicefönster finns för planerade arbeten som enbart påverkar en eller ett fåtal kunder.

Ett mindre servicefönster infaller varje tisdag kl. 21.00 – 22.00

CoreIT kommer alltid att informera den kund som berörs (senast torsdag veckan innan) när arbetet kommer att generera ett driftstopp.

Datum och tid för övriga planerade förändringsarbeten gällande kundens IT-miljö planeras in tillsammans med kund, direkt med leveransansvarig, ServiceDesk eller tekniker hos CoreIT.

Definition av driftstopp: Avser den situation som uppstår då den avtalade tjänsten ej är tillgänglig vid kundanslutningspunkten. Driftstopp i samband med planerat arbete under ett servicefönster eller förändringsarbeten, initierade av kunden, klassificeras ej som driftstopp.

Driftstörningar kan förekomma i våra fildelningstjänster mellan 21:00-22:00 p.g.a. kritisk säkerhetsuppdatering.

Under vårat servicefönster på tisdagskvällen mellan 21:00 -22:00 den 9 Mars så kommer våran epost tjänst Hosted Exchange var otillgänglig periodvis.
Vi håller på att förbereda inför en uppgradering av epost systemet. Uppgraderingen kommer att ske vid ett senare tillfälle.

Den 19 Februari kommer vi att uppdatera delar av den centrala kommunikationsutrustningen.

Det kommer att bli ett kortare stopp på kommunikationen under omstarten av utrustningen.

Telia kommer att utföra underhåll på två av våra internetlinor och tjänster som inte har redundans kan påverkas med ett kortare stopp upp till  90 minuter.

Det kommer att ske någon gång emellan 00:00-04:00 den 8 Juni

Telia kommer att utföra underhåll på två av våra internetlinor och tjänster som inte har redundans kan påverkas med ett kortare stopp upp till 10 minuter.

Det kommer att ske någon gång emellan 00:01-06:00 den 3 Juni

Söndag 1 mars klockan 18:00 så kommer Er epost att stängas ned under ca 2 timmar. Microsoft har släppt en säkerhetsfix för sin e-postserver, den klassas som prioriterad säkerhetsfix och det innebär att CoreIT behöver uppdatera e-postservern för er redan nu i helgen.

Epost som skickas till er under detta stopp försvinner inte utan de kommer att köas upp i Anti Spam filtret.

Tele2 kommer att utföra underhållsarbete i sitt nätverk onsdag den 19 februari mellan 04.00 och 06.00. Arbetet kommer att orsaka ett kort avbrott för de flesta av de internettjänster som CoreIT tillhandahåller. Tjänster med redundans påverkas inte.

Tele2 will perform maintenance work in their network on Wednesday February 19 between 04:00 and 06:00. The work will cause a short interruption for most of the Internet services that are provided by CoreIT. Redundant services will not be affected.

Tele2 kommer att utföra en mätning på sin utrustning tisdag den 26/11 mellan 21.00 och 22.00. Under tiden som mätningen pågår, som kan vara upp till fem minuter, så blir det ett avbrott i trafiken mot Internet som påverkar vissa funktioner hos CoreIT.

Tele2 will do a measurement on their equipment on Tuesday 26 /11 between 21:00 -22:00 CET .During the measurement that can be up to 5 minutes there will be a brake of the internet connection. That can effect some services at CoreIT.

Natten mellan den 18 och 19 Oktober kommer Tele2 att uppgradera en router i sitt nätverk som en del i det arbete som görs för att kunna erbjuda bättre kapacitet och tillgänglighet på CoreIT’s internetanslutning. Uppgraderingen kommer att innebära ett avbrott på Internettrafik om upp till 30 minuter någon gång mellan 01.00 och 03.00. Mindre störningar kan förekomma fram till 06.00 samma natt.

During the night between October 18 and 19, Tele2 will upgrade a router in their network as a step in the ongoing effort to offer Internet connectivity at CoreIT with better capacity and availability. The upgrade will cause loss of Internet connectivity for up to 30 minutes between 01:00 and 03:00. Smaller interruptions in the service could occur up to 06:00 the same night.

Uppgraderingen 20-21 september är inställd och har skjutits på framtiden. Den kommer att ske vid ett senare servicefönster.
Vi återkommer när det är aktuellt med information.

The upgrade on September 20-21 has been canceled and has been postponed in the future. It will happen at a later service window.
We will be back when information is up to date.