Servicefönster | CoreIT

Servicefönster

Servicefönster är tid då leverantören kan utföra planerade underhållsåtgärder på avtalade funktioner och tjänster. Driftstopp i samband med planerat arbete under servicefönster klassificeras ej som driftstopp utifrån SLA.

CoreIT har ett inplanerat servicefönster 1 gång i månaden, från fredag kl: 21:00 till lördag kl: 06:00. Normalt infaller servicefönster den 3:e fredagen varje månad.
De flesta servicefönster har liten påverkan på våra kunders miljöer.

Om en större påverkan är planerad under detta tidsintervall (längre sammanhängande avbrott) kommer det att informeras särskilt angående detta från CoreIT ServiceDesk. Har du frågor gällande kommande servicefönster t.ex. hur det kan påverka din verksamhet/IT-miljö är du välkommen att ta kontakt med ServiceDesk på 0660-72999 eller helpit@coreit.se.

Planerade servicefönster för 2018

Servicefönster

2018    (kl 21.00-06.00)

Januari 2018-01-19
Februari 2018-02-16
Mars 2018-03-16
April 2018-04-20
Maj 2018-05-18
Juni 2018-06-15
Juli Changestopp
Augusti 2018-08-17
September 2018-09-14
Oktober 2018-10-19
November 2018-11-16
December 2018-12-21

Ett servicefönster finns för planerade arbeten som enbart påverkar en eller ett fåtal kunder.

Driftinformation

Datum: 18/5 2018

Uppskattad nedtid: 21:00-06:00

Under servicefönstret fredag den 18 maj 21.00 till lördagmorgon 06:00 så kommer vi att koppla in ny nätverksutrustning i CoreIT:s datorhall. Syftet är dels att öka kapaciteten och tillgängligheten i den nuvarande drifthallen, dels att koppla in vår nya reservhall. Vi strävar efter att göra detta med så få störningar som möjligt, men inkopplingen kommer att innebära ett par avbrott för samtliga driftskunder mellan 21.00 och 24.00 på fredagskvällen.

English:
During the maintenance windows on the 18 of May 21:00 CET to Saturday morning 06:00 will we connect new network equipment in our datacenter. The purpose is to increase the capacity and availability in the main data center, as well as to connect our new backup data center. We are striving for as few disturbances as possible, but there will be a few interruptions for all data center customers between 21:00 and 24:00 on Friday night.

 

 

Det mindre servicefönster infaller varje tisdag kl. 21.00 – 22.00.

CoreIT kommer alltid att informera den kund som berörs (senast torsdag veckan innan) när arbetet kommer att genererar ett driftstopp.

Datum och tid för övriga planerade förändringsarbeten gällande kundens IT-miljö planeras in tillsammans med kund, direkt med leveransansvarig, ServiceDesk eller tekniker hos CoreIT.

Definition av driftstopp: Avser den situation som uppstår då den avtalade tjänsten ej är tillgänglig vid kundanslutningspunkten. Driftstopp i samband med planerat arbete under servicefönster eller förändringsarbeten initierade av kunden klassificeras ej som driftstopp.

CoreIT - Din lokala IT-partner