Servicefönster

Servicefönster avser den tid då leverantören kan utföra planerade underhållsåtgärder på avtalade funktioner och tjänster. Driftstopp i samband med planerat arbete under servicefönster klassificeras ej som driftstopp utifrån SLA.

CoreIT har ett inplanerat servicefönster 1 gång i månaden, från fredag kl: 21:00 till lördag kl: 06:00. Normalt infaller servicefönstret den 3:e fredagen varje månad.
De flesta servicefönster har liten påverkan på våra kunders miljöer.

Om en större påverkan är planerad under detta tidsintervall (längre sammanhängande avbrott) kommer det att informeras särskilt angående detta från CoreIT ServiceDesk. Har du frågor gällande kommande servicefönster t.ex. hur det kan påverka din verksamhet/IT-miljö är du välkommen att ta kontakt med ServiceDesk på 0660-72999 eller helpit@coreit.se.

Planerade servicefönster för 2024

Ett servicefönster finns för planerade arbeten som enbart påverkar en eller ett fåtal kunder.

Ett mindre servicefönster infaller varje tisdag kl. 21.00 – 22.00

CoreIT kommer alltid att informera den kund som berörs (senast torsdag veckan innan) när arbetet kommer att generera ett driftstopp.

Datum och tid för övriga planerade förändringsarbeten gällande kundens IT-miljö planeras in tillsammans med kund, direkt med leveransansvarig, ServiceDesk eller tekniker hos CoreIT.

Definition av driftstopp: Avser den situation som uppstår då den avtalade tjänsten ej är tillgänglig vid kundanslutningspunkten. Driftstopp i samband med planerat arbete under ett servicefönster eller förändringsarbeten, initierade av kunden, klassificeras ej som driftstopp.

Servicefönster2024 (kl 21.00-06.00)
Januari2024-01-19
Februari2024-02-16
Mars2024-03-15
April2024-04-19
Maj2024-05-17
Juni2024-06-14
JuliChangestopp
Augusti2024-08-16
September2024-09-21
Oktober2024-10-18
November2024-11-15
December2024-12-13

Servicefönster 17 Maj

Under servicefönstret 21:00- 06:00 så  kommer det att genomföras redundanstester i den centrala driftsmiljön vilket kan orsaka kortare avbrott och problem att nå centrala tjänster

Läs mer »

Servicefönster 19 April

Under servicefönstret 21:00- 06:00 så kommer ny nätverksutrustning kopplas in för att ytterligare öka redundansen och kapaciteten i CoreITs drifthallar. Under inkoppling så kan kortare

Läs mer »

Servicefönster 16 februari

Mellan 21:00-06:00 fredagen den 16-02-2024 så kommer vi att utföra underhåll på central infrastrukturutrustning. Ingen driftstörning förväntas men kortare avbrott i åtkomst till centrala tjänster

Läs mer »

Servicefönster 18 mars 21:00

Mellan 21:00-06:00 fredagen den 18-03-2022 så kommer vi att utföra underhåll på central infrastrukturutrustning. Ingen driftstörning förväntas men kortare avbrott i åtkomst till centrala tjänster

Läs mer »