Servicefönster

Servicefönster avser den tid då leverantören kan utföra planerade underhållsåtgärder på avtalade funktioner och tjänster. Driftstopp i samband med planerat arbete under servicefönster klassificeras ej som driftstopp utifrån SLA.

CoreIT har ett inplanerat servicefönster 1 gång i månaden, från fredag kl: 21:00 till lördag kl: 06:00. Normalt infaller servicefönstret den 3:e fredagen varje månad.
De flesta servicefönster har liten påverkan på våra kunders miljöer.

Om en större påverkan är planerad under detta tidsintervall (längre sammanhängande avbrott) kommer det att informeras särskilt angående detta från CoreIT ServiceDesk. Har du frågor gällande kommande servicefönster t.ex. hur det kan påverka din verksamhet/IT-miljö är du välkommen att ta kontakt med ServiceDesk på 0660-72999 eller helpit@coreit.se.

Planerade servicefönster för 2023

Ett servicefönster finns för planerade arbeten som enbart påverkar en eller ett fåtal kunder.

Ett mindre servicefönster infaller varje tisdag kl. 21.00 – 22.00

CoreIT kommer alltid att informera den kund som berörs (senast torsdag veckan innan) när arbetet kommer att generera ett driftstopp.

Datum och tid för övriga planerade förändringsarbeten gällande kundens IT-miljö planeras in tillsammans med kund, direkt med leveransansvarig, ServiceDesk eller tekniker hos CoreIT.

Definition av driftstopp: Avser den situation som uppstår då den avtalade tjänsten ej är tillgänglig vid kundanslutningspunkten. Driftstopp i samband med planerat arbete under ett servicefönster eller förändringsarbeten, initierade av kunden, klassificeras ej som driftstopp.

Servicefönster 2023 (kl 21.00-06.00)
Januari 2023-01-21
Februari 2023-02-18
Mars 2023-03-18
April 2023-04-15
Maj 2023-05-20
Juni 2023-06-17
Juli Changestopp
Augusti 2023-08-19
September 2023-09-16
Oktober 2023-10-21
November 2023-11-18
December 2023-12-17

Servicefönster 18 mars 21:00

Mellan 21:00-06:00 fredagen den 18-03-2022 så kommer vi att utföra underhåll på central infrastrukturutrustning. Ingen driftstörning förväntas men kortare avbrott i åtkomst till centrala tjänster

Läs mer »

Servicefönster 18 februari kl 21:00

Mellan 21:00-06:00 fredagen den 18-02-2022 så kommer vi att utföra underhåll på central infrastrukturutrustning. Ingen driftstörning förväntas men kortare avbrott i åtkomst till centrala tjänster

Läs mer »