janus twoface gif

NLA Näringslivets arkivråd

"Vi valde CoreIT. Det behövde vi inte ångra!"

NLA Näringslivets arkivråd ville skapa en digital resurs i form av en webbplats för att tillgodose kunskapsbehov och färdigheter kring informationsförvaltning i form av “Ledningssystem för verksamhetsinformation” (LVI). CoreIT är glada för att vi fått stötta NLA i projektet och i dagarna är produktionen publicerad på https://informationsforvaltning.com/ samt driftas lokalt på CoreITs webbhotell.

“Näringslivets Arkivråd behövde konsultstöd för utveckling av Sveriges första webbplats om informationsförvaltning.
Vi valde CoreIT. Det behövde vi inte ångra!” 

Tom Sahlén

Informationsloggo

För mer information om allt inom webb och marknadsföring kontakta