Kommentusavtalet – CoreIT utvalt

CoreIT – en norrländsk aktör utvald för hela Norrland för “Kommentusavtalet”.

SKL Kommentus Inköpscentrals ramavtal “Arbetsplatser, klienter och surfplattor” är nu fastställt och CoreIT är en 6 leverantörer
som valdes ut för regionerna Norra Norrland samt Södra Norrland.

Ramavtal till 2015

Ramavtalet gäller minst fram till juni 2015 och avser avrop av IT-produkter med tillhörande tjänster. Samtliga landsting, kommuner och kommunägda bolag som anmält sitt intresse till SKI har möjlighet att använda detta ramavtal. Ramavtalet täcker förutom fem produktområden; stationära och bärbara arbetsplatser med tillbehör, bildskärmar, surfplattor, lättare bärbara datorer, även produktrelaterade tjänster som installation, stöldmärkning och finansiering.

CoreIT kommenterar

– Vi är både glada och stolta att vi blivit utvalda som leverantör för hela Norrland. Med detta kan vi nu fortsätta att stötta landsting, kommuner och kommunägda bolag kring deras IT-behov, säger Åke Holmberg, vd CoreIT.
Målet med upphandlingen är att myndigheter med stöd av ramavtalet enkelt kan avropa IT-produkter med tillhörande tjänster till förmånliga priser och avtalsvillkor utan att behöva genomföra separata upphandlingar i varje enskilt fall.