CoreIT kompetensutvecklar sig inom Microsoft

CoreIT satsar hårt på Microsoft-utbildning för att stå redo för stora nyheter.

Microsoft-nyheter

Vi är mitt i en spännande period med många nyheter från Microsoft. Allt i från nytt klientoperativ (Windows 8), nytt Office-paket (Office 2013) samt en hel del nya versioner av olika serverbaserade system. Grunden till allt detta bygger till stor del på Windows Server 2012.

CoreIT-kompetens

Under våren har ett 20-tal av företagets infrastrukturkonsulter gått en certifieringsgrundande utbildning i i Windows Server2012. CoreIT ser det som en självklarhet att man skall ha en god grundläggande kompetens inom detta området.